MigBot Mig33 Level 98


Hmmm.. Sore-sore online mig33 eh ternyata level 98 sudah rilis.. Langsung post saja ah,, hehe..
Sebentar lagi level 100 bakal rilis, sabar sabar.. šŸ˜€

Jangan Lupa Komen ya… šŸ˜‰